xoves, 17 de novembro de 2016

VII CERTAME DE NARRATIVA


Como cada ano, e van sete, a Biblioteca, o EDL, a AMPA e diversos Departamentos didácticos colaboran na organización de diversos certames. Neste curso, seguindo o eixe ESTACIÓNS CON ARTE, proporemos varios, empezando co VII CERTAME DE NARRATIVA.
Tedes a información nas aulas e as escaleiras, pero aquí vai tamén. AGARDAMOS AS VOSAS OBRAS!!!!
 
BIBLIOTECA  MARÍA  VICTORIA  MORENO
IES GONZALO TORRENTE BALLESTER
VII CERTAME DE NARRATIVA

 1.- A Biblioteca María Victoria Moreno, o Equipo de Dinamización da Lingua Galega  e a ANPA do IES Gonzalo Torrente Ballester convocan o VI certame de narrativa, no que poderán participar alumnos/as e ex-alumnos/as do instituto.
2.- As obras serán narracións orixinais e inéditas dun mínimo de 1 folio e un máximo de 5 folios, escritos a dobre espazo e por unha soa cara.
3.- O tema das historias deberá estar relacionado co eixo das actividades da Biblioteca neste curso escolar: Estacións.
4.- As obras deberán incluír en calquera parte o seguinte fragmento da obra “O SOL DO VERÁN” de CARLOS CASARES: “A partir daquel instante, o mundo borrouse dos meus ollos e dos meus oídos, a luz ferinte do sol convertiuse en néboa…”
5.- O título das obras presentadas ao concurso terá un máximo de cinco palabras.
6.- Establécense as seguintes categorías:
A. Primeiro, segundo e terceiro cursos da ESO.
B. Cuarto curso da ESO, Bacharelato, Ciclos Formativos, e ex-alumnos/as.
7.-  O prazo de presentación de orixinais comezará o 4 de novembro e rematará o 2 de decembro de 2016. As obras presentaranse na biblioteca do instituto nun sobre pechado en cuxo exterior figurará un lema ou pseudónimo e a categoría pola que se participa. Entregarase outro sobre pechado co lema ou pseudónimo no exterior e en cuxo interior figurarán os seguintes datos do/a autor/a: nome e apelidos, curso e grupo (no seu caso).
8.- Un xurado integrado por profesorado, membros da ANPA e alumnado do centro seleccionará as obras gañadoras. A tal efecto, establécense dous premios (1º e 2º) en cada categoría. O xurado poderá conceder mencións a outras obras ou deixar algún premio deserto.
9.- Os premios serán os seguintes:
·         Os premiados recibirán un vale para mercar material escolar, deportivo, informático… en tendas de Pontevedra.
·         O xurado seleccionará un máximo de 10 títulos das obras participantes que serán utilizados para rotular os lombos dos libros dos murais da biblioteca.
10.- Os premios serán entregados no mes de maio, coincidindo coas actividades do “Día das Letras Galegas”.

luns, 7 de novembro de 2016

Parabéns¡¡

Hai tempo que sabemos de ti. Tres veces premiamos os teus relatos nos nosos certames literarios. E agora a Consellería recoñéceche os teus méritos concedéndoche o PREMIO EXTRAORDINARIO AO RENDEMENTO ACADÉMICO NA ESO. Moitas felicidades, e ánimo para os teus futuros retos!!!
">