mércores, 21 de marzo de 2012

Día mundial da poesía

La vida es sueño

Es verdad, pues: reprimamos
esta fiera condición,
esta furia, esta ambición,
por si alguna vez soñamos.
Y sí haremos, pues estamos
en mundo tan singular,
que el vivir sólo es soñar;
y la experiencia me enseña,
que el hombre que vive, sueña
lo que es, hasta despertar.
                      (Don Pedro Calderón de la Barca)El pájaro

Un silencio de aire, luz y cielo.
En el silencio transparente
el día reposaba:
la transparencia del espacio
era la transparencia del silencio.
La inmóvil luz del cielo sosegaba
el crecimiento de las yerbas.
Los bichos de la tierra, entre las piedras,
bajo la luz idéntica, eran piedras.
El tiempo en el minuto se saciaba.
En la quietud absorta
se consumaba el mediodía.

Y un pájaro cantó, delgada flecha.
Pecho de plata herido vibró el cielo,
se movieron las hojas,
las yerbas despertaron...
Y sentí que la muerte era una flecha
que no se sabe quién dispara
y en un abrir los ojos nos morimos.
(Octavio Paz)

luns, 19 de marzo de 2012

Bo aniversario


A primeira Constitución española cumpre 200 anos

A Constitución española de 1812, coñecida popularmente como "La Pepa", foi promulgada polas Cortes Xerais de España, reunidas extraordinariamente en Cádiz, o 19 de marzo de 1812. Outorgóuselle unha grande importancia histórica por tratarse da primeira constitución promulgada en España, ademais de ser unha das máis liberais do seu tempo. Respecto á orixe do seu sobrenome, a Pepa, non está moi claro aínda, pero parece que foi un recurso indirecto tras a súa derrogación para referirse a ela, debido a que se promulgou o día de San José.
Oficialmente estivo en vigor só dous anos, dende a súa promulgación ata a súa derrogación en Valencia, o 4 de maio de 1814. Posteriormente volveuse aplicar durante o Trienio Liberal (1820-1823), así como durante un breve período en 1836-1837, baixo o goberno progresista que preparaba a Constitución de 1837.
A constitución establecía a soberanía na Nación (xa non no rei), a monarquía constitucional, a separación de poderes, a limitación dos do rei, o sufraxio universal masculino indirecto, a liberdade de imprenta, a liberdade de industria, o dereito de propiedade ou a fundamental abolición dos señoríos, entre outras cuestións, polo que non incorporou unha táboa de dereitos e liberdades, pero si recolleu algúns dereitos dispersos no seu articulado".
Pola contra, o texto consagraba a España como Estado confesional católico, prohibindo expresamente no seu art.º 12 calquera outra religión, e o rei o seguía sendo "pola graza de Deus e a Constitución". Do mesmo modo, este texto constitucional non considerou o recoñecemento de ningún dereito para as mulleres, nin sequera o de ciudadanía8 (a palabra "muller" mesma aparece escrita unha soa vez, nunha cita accesoria dentro do art.º 22), aínda que con iso estaban en plena sintonía coa maioría da sociedade española e a Europa do momento.


                         ¡VIVA LA PEPA! 
 É o berro co que  proclamaban os liberais españois a súa adhesión á Constitución de Cádiz.
A gran popularidade que tivo, a súa rotundidade e a súa facilidade de difusión mesmo en circunstancias de represión política como as que chegaron entre 1814 e 1820 (restauración absolutista de Fernando VII) e entre 1823 e 1833 (Década Ominosa) o converteron posiblemente no primeiro lema político da idade contemporánea.

sábado, 17 de marzo de 2012

Salón do libro de Pontevedra


O día 13 de marzo fomos un grupo de alumnos do IES visitar o Salón do Libro de Pontevedra, primeiro poidemos asistir a unha representación do grupo "Mofa e Befa" que nos gustou moito e logo fomos percorrendo as diferentes salas onde estabas expostos os traballos que este ano enviaron diferentes centros. Pasámolo moi ben.