martes, 31 de xaneiro de 2012

Concurso logotipo ANPA

                


                 Concurso para o deseño  dun
                 logotipo para a ANPA El Pino


O IES Gonzalo Torrente Ballester e a Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA)
El Pino convocan un concurso que ten como obxecto deseñar un logotipo que será
utilizado pola ANPA.
  O certame rexerase polas seguintes bases:


1. Haberá un único premio para o mellor logotipo que será sufragado pola ANPA.

2. Poderá participar calquera alumno do instituto.


3. O logotipo debe conter ou incluír obrigatoriamente a inscrición “ANPA El Pino”
e debe gardar algunha relación coa asociación ou co seu nome.


4. A imaxe elaborada será de técnica e estilo libres, e poderase presentar en formato
dixital ou en papel.


5. Os logotipos deberanse entregar na Vicedirección do instituto, sendo o último
día para facelo o vindeiro 13 de febreiro.


6. O xurado estará formado por profesores do instituto e membros da ANPA, e
terá en conta os seguintes criterios:
.- a orixinalidade do deseño;
.- a súa calidade;
.- a súa adecuación ó nome da asociación e ó obxecto desta convocatoria.


7. O persoa gañadora do concurso acepta ceder á ANPA El Pino os dereitos de uso
do logotipo deseñado.


                                                                                       A Vicedirección
                                                                       Pontevedra, 17 de xaneiro de 2012

Ningún comentario: